AB Hukuku ve Düzenlemeler

  • AB Hukuku ve Düzenlemeler

    AB Hukuku ve Düzenlemeler

    Avrupa Birliği hukukuna dair Avrupa Birliği düzenlemeleri ile bu düzenlemelerin uygulanması, yorumlanması, üye ülkeler özelinde ilgili regulasyon veya direktifin uygulanma düzeyi ve içeriği ile bilgilendirme yapılması, bu bölgelerde ortaya çıkacak hukuki konularda destek ve hizmet verilmesini sağlamaktayız.