Miras Hukuku

  • Miras Hukuku

    Miras Hukuku

    Soyhan Hukuk Bürosu olarak; bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi hallerinde kişinin sahip olduğu taşınır - taşınmaz mallarının, devredilebilen haklarının yani mirasının kimlere, hangi oranlarda ve nasıl intikal edeceği konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Veraset ilamının alınması , miras paylaşım davası , reddi miras davası gibi süreçlerde de müvekkilerimize destek sağlamaktayız.