İlaç Hukuku

 • İlaç Hukuku

  İlaç Hukuku

  Soyhan Hukuk Bürosu, sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hizmet vermektedir. Sağlık ve ilaç sektörüne ilişkin olarak sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

         i) İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması,

         ii) İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması,

         iii) Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

         iv) Sınai Mülkiyet davalarının takibi (ilaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin),

         v) Tehlikeli atıkların/ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması,

         vi) İlaç satış ve pazarlamaya ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışmanlık,

         vii) Formasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının tescil süreçlerinin takibi.