İflas ve Konkordato

  • İflas ve Konkordato

    İflas ve Konkordato

    Soyhan Hukuk bürosunun yetkin avukatları olarak, şirketlerin iflas sürecinde ve tasfiyesinde müvekkillerimizin en yüksek menfaatini gözeterek hizmet sunmaktayız. Ayrıca, konkordato sürecinde gerekli davaların açılması ve konkordato komiserleri ile müvekkil şirketlerin yönetimi alanında destek sağlamaktayız.